Afrikaanse dans

Bij Afrikaanse dans is het vooral de bedoeling het gehele lichaam te gebruiken en te bewegen op het ritme en de maat van de muziek. Deze dansen stammen vooral af van de veelgebruikte stammenrituelen die gezegd werden de mensen die dansten in trance te brengen, als het ware in contact met de geesten van voorouders of spirituele begeleiders. Men legde dan ook vaak de nadruk op de muziek die ter begeleiding gebruikt werd om de mensen spiritueel naar de geesten te begeleiden. Deze dans wordt dan ook vandaag de dag uitgevoerd in de traditionele kledij van de desbetreffende landen waarvan de dansen afkomstig zijn. Dit houdt niet enkel de traditie in ere, maar geeft ook een quasi duidelijk beeld van de oorspronkelijke uitvoering.

In bepaalde gevallen kan men deze dansen nog uitgevoerd zien worden bij lokale feesten door de oorspronkelijke stammen, zij het dan dat zij nu in de stad leven en niet meer op de woeste wildernis. Toch is het een leuk weetje dat men probeert deze tradities over te brengen op de hedendaagse jeugd, ook al is die door invloed van de industrialisering en verwesterlijking gedistantieerd geraakt van de tradities van de stam. Zo houden zij niet enkel een deel van hun geschiedenis bij zich maar kunnen zij dit ook naar de wereld brengen. Er zijn natuurlijk talloze soorten Afrikaanse dansen, even veel als er stammen zijn, de grote variatie is dan ook zeker merkbaar. Toch hebben ze vandaag de dag nog allemaal een ding gemeen wat zeker niet onopgemerkt blijft. Men betrekt altijd een hele grote groep mensen bij het gebeuren en ook het publiek blijft hierbij niet onopgemerkt.
Over de stijl van de Afrikaanse dansen valt niet erg veel te zeggen. Toch is dit echter geen reden om deze danssoort te ontzien. De bewegingen die het hele lichaam gebruiken zijn even intensief als die van een andere dans en vergen toch een zekere vorm van fysieke paraatheid. In België wordt vooral de Sabardans aangeleerd, die afkomstig is uit Dakar in Senegal. Het Danspunt in Vlaanderen is een van de organisaties die met zekerheid deze Afrikaanse dans aanbiedt in zijn aanbod.


image
Breackdance
Breakdance is een stijl die zich vooral naar de hiphop ... lees verder
image
Hiphop
In tegenstelling tot wat men denkt is hiphopdansen niet ... lees verder

Nieuwste Artikels

image
Zumba
Zumba is een vorm van dans die gebruikt wordt als fitnessmethode. Het is gebaseerd op de Latin dans en ...
image
Ballet
Een van de meest bekende en natuurlijk ook een van de klassieke dansen is het ballet. Deze gracieuze en ...