Contradansen is een vorm van line dance maar dan recht tegenover elkaar in slechts twee lijnen. Het is een enorm leuke groepsactiviteit die door eender wie kan uitgevoerd worden. Vaak is er een leidende persoon die het begin van een nieuwe dans aangeeft of die alle dansers doorheen een specifieke dans begeleidt. Een van de meest voorkomende aangelegenheden waarbij deze dansstijl wordt uitgevoerd is bij het countrydansen. Hierbij plaatst men dan langs een zijde de vrouwen en aan de andere zijde de mannen. Vervolgens laat men deze naar elkaar toe dansen in een synchrone en mooi getimede manier. Vervolgens kan er een beweging optreden in de groep, waardoor iedereen bijvoorbeeld een plaats opschuift en men dus van danspartner wisselt. Het is dus enorm te vergelijken met squaredansen. Tijdens een contradans zal ieder koppel met alle andere koppels gedanst hebben tegen het einde van de eigenlijke dans. Vaak wordt deze danssessie begeleid door live muziek.

Contradans is een eerder sociale dans die niet echt te vinden is in de competitieve scene. Er is geen specifieke kostumering of dress code waaraan men zich moet houden, maar men verkiest toch wel vaker om in een paar schoenen te dansen dat comfortabel is. In het algemeen zijn er twee soorten contradansen, zijnde de familiedans en de traditionele contradans. De familiedans is zoals U wel al kan raden eerder een familiegebeuren waarbij ook de iets jongere dansers deel kunnen nemen aangezien deze een makkelijkere vorm zijn dan de traditionele vorm. Bij de traditionele contradans zijn de dansen iets complexer maar daarom niet noodzakelijk ingewikkeld of moeilijk aan te leren. Het is enorm leuk en makkelijk aan te leren en zelfs voor personen die nog nooit in hun leven gedanst hebben kan het een enorm makkelijke dansstijl zijn. De simpliciteit is aanwezig doordat er altijd een groepsleider is die iedereen doorheen de dans begeleid, jong of oud, beginner of expert. Het is de perfecte manier om sociaal te kunnen dansen, niet alleen voor familieaangelegenheden maar ook gewoon voor een avondje uit.