De dans is al sinds het ontstaan van de mensheid een manier van (al dan niet ritueel) vermaak. Het is vaak een serie van steeds terugkomende ritmische bewegingen die naadloos in elkaar overvloeien. Men kan hoe dan ook z’n eigen danspasjes uitvinden of zich baseren op reeds bestaande patronen om zo de perfecte dans te creëren. Wat velen vaak vergeten is dat een dans vooral gebaseerd is op het ritme en de snelheid van het lied waarop men danst. Zo kan men bij de zuiderse dansen veel tragere bewegingen gebruiken waardoor de dans niet alleen meer passioneel lijkt maar waarbij men zich dan ook vaak focust op de dansbeweging zelf. Niet noodzakelijk iedere dans hoeft traag te gaan, er zijn natuurlijk ook de iets snellere danssoorten waarbij men met korte en snelle bewegingen een schitterende voorstelling kan leveren.

Dat de dans een internationaal fenomeen is kan U zeker niet ontkennen. Wie heeft er tenslotte nog niet gehoord van Lord of the Dance. Dit schitterend spektakel toont een zeer sterk staaltje van volksdansen en vele anderen. De dans is hoe dan ook niet enkel meer bestemd voor het eigen plezier of om op een leuke manier de avond door te brengen. Steeds meer beginnen dansers de competitieve toer op te gaan, waarbij men in dansliga’s tegen elkaar strijdt voor de titel van beste danser(s). Bij deze evenementen staat de dans centraal en gaat het vooral om de technische correctheid en uitvoering van de werkelijk eindeloze series danspasjes.

De dans is hoe dan ook al eeuwen lang dé vorm van plezier in combinatie met muziek of zingen. Waar men vroeger vooral de politieke leiders wou vermaken, is het nu de bedoeling zichzelf te vermaken. Elk type dans is vandaag de dag eerder een vorm van zelfvermaak. Toch wordt in vele gevallen nog altijd een dans uitgevoerd wanneer een politieke leider op bezoek is. Het fenomeen is dus zeker niet vergeten en lijkt eerder een traditie te zijn geworden.

Dansen

Net zoals zingen is dansen een kenmerkende eigenschap van plezier voor de mens. Het is een vorm van vermaak die net als zang bij velen in gang schiet bij het horen van muziek of bij het denken aan een leuk deuntje. Al eeuwen lang danst de mens hetzij om zich gewoonweg te vermaken, hetzij om iemand te imponeren. Gaandeweg is het dansen zelf een essentieel onderdeel geworden van de maatschappij die zich ontwikkelde naarmate de jaren verstreken. Zo zijn er jaarlijks tal van dansfestivals of aangelegenheden, maar ook een groot aantal danswedstrijden vinden ieder jaar opnieuw weer plaats. Het is alvast niet weg te denken uit onze hedendaagse maatschappij, zowel op professioneel vlak als dat van vrije tijd. Zo zijn er dan ook enorm veel soorten dansen die elk hun eigen typerende stijl hebben. Hoe dan ook, het maakt niet uit welk type dans U kiest, het draait altijd om het plezier en om de ontspanning en ontlading van stress die het met zich meebrengt.

Het aanleren van een dans of danspas is in het algemeen niet moeilijk. Het vergt enkel een beetje aanleg tot dansen en natuurlijk de wilskracht om het tot een goed einde te kunnen brengen. Zo bestaan er dansen waarbij U niet enkel op Uzelf moet focussen maar eveneens op een danspartner. Deze soort behoort eerder tot de competitieve kant van het dansgebeuren maar kan ook een leuke gelegenheid zijn om met Uw levensgezel eens goed uit de bol te gaan. Gespecialiseerde dansscholen kunnen U zowel op professioneel als amateuristisch vlak op weg helpen in de wereld van het dansen. Ongetwijfeld bevindt er zich in Uw buurt wel een dansschool, met name omdat deze razend populair zijn geworden de laatste jaren.

Het is niet oninteressant om de verschillende soorten dansen uit de wereld eens onder de loep te nemen en te kijken welke bewegingen en ritmes deze hebben. De ene dans kan al wat sneller gaan dan de andere, terwijl de laatste dan weer iets sensueler en meer passioneel kan zijn dan de eerste. Kortom, er is zo veel te ontdekken en aan te leren, genoeg om een heel leven te vullen met alleen gedans.