Het Boombal is een organisatie in Vlaanderen die instaat voor de organisatie van talrijke folkbals. Oorspronkelijk werd deze organisatie opgericht in het kader van accordeonlessen. Men trachtte toen de leerlingen aan te leren hoe men balmelodieën speelde maar aangezien men dit enkel echt kon testen door te spelen voor een echt danspubliek, werd deze dan ook uitgebreid naar de eerstgenoemde functie. De naam van de organisatie is vrij komisch en nogal voor de hand liggend, desondanks toch origineel en gebaseerd op de Boomstraat gelegen te Gent. Het is daar waar de accordeonisten voor de eerste keer in een klein zaaltje enkele dansende koppels begeleid hebben. Naarmate de interesse groeide moest men tot tweemaal toe verhuizen naar een groter gebouw doordat het aantal dansers iedere keer toenam. Vandaag de dag is het begrip Boombal uitgegroeid tot een zeer bekend principe. Het is zelfs al doorgebroken naar het buitenland toe, met name dan naar Nederland onder de naam folkbal.

Er zijn in het algemeen twee bekende soorten Boombals, zijnde het gewone Boombal en het intieme Boombal. Bij de eerste wordt er zoveel mogelijk gefocust op het feit dat de dansende koppels zoveel mogelijk moeten kunnen genieten van het folkloristische aspect. Vaak organiseert men op deze bals dan ook een inwijdingssessie aan het begin, waardoor men makkelijker kan toetreden en deelnemen. De intieme Boombals zijn op zich dan weer gericht naar de iets professionelere danskoppels en hier ligt de toegangsdrempel dan ook iets hoger. Deze zijn echter minder bekend en komen ook minder aan bod als de gewone tegenhanger, voornamelijk omdat er weinig tot geen reclame voor wordt gemaakt. Hoe dan ook is het een leuke manier om de avond al dansend door te brengen, eender welk type Boombal U kiest. Het is altijd leuk om samen in een groep naar dergelijke evenementen te gaan, of op z’n minst toch als koppel. Koppels van iedere leeftijd kunnen hieraan deelnemen en zich inschrijven.