Net zoals muziek, gevoel voor ritme en natuurlijk de wil om te dansen, zijn de danspasjes een essentieel onderdeel van een dans. Zo kunnen de simpelste danspasjes al gecombineerd worden tot een complete dans. Deze zijn dan ook niet moeilijk aan te leren en kunnen zeer snel aangeleerd worden aan eender welke persoon van eender welke leeftijd. Het is gewoon de wil en het doorzettingsvermogen die de kans op slagen verhogen. Als snel zullen de selecte series danspasjes een sterk geheel vormen, wat telkens weer een unieke dans kan opleveren. Bij een danswedstrijd vormen de danspasjes het belangrijkste onderdeel, aangezien deze perfect en naadloos na mekaar moeten kunnen worden uitgevoerd. De jury zal hoe dan ook altijd kijken naar deze uitvoering en deze dan ook quoteren.

De danspasjes zelf kunnen behoren tot een select type dans. Zo zijn er de basispasjes die iedereen uit zichzelf wel kan voortbrengen, maar zo zijn er ook de compliceerde pasjes die men ofwel zelf uitvindt ofwel aangeleerd krijgt via een dansleraar die zich specialiseert in dat type dans. De zwoele, passionele dansen uit Zuid-Amerika zijn hier zeker geen onbekende in, maar ook de Oosterse dansen vallen zeker in de smaak bij beginnende dansers. Verder zijn er ook de klassieke dansen, met name de wals, die tot op de dag van vandaag nog altijd worden aangeleerd aan een groot aantal dansers. Elke soort heeft z’n eigen serie danspasjes die samen, in combinatie met de basispasjes, kunnen gecombineerd worden tot een wondermooie dans die iedereen versteld zal doen staan.

Verder bevat elk type dans dan weer op zich een hele serie basispasjes die kunnen toegevoegd worden aan de dans om deze extra in de verf te zetten en te typeren. Voor meer informatie kijkt U dan best even op de aparte pagina’s van de desbetreffende dans waar de danspasjes vaak in het detail worden uitgelegd. Elke dans is op zich vrij uniek maar kan vrijwel altijd bestaan uit een reeks basispasjes, al dan niet behorende tot de basis van die specifieke dans.