Modern dansen is een dansstijl die focust op het interpreteren van de eigen dansideeën. Zo probeert men los te breken van de regels die bepaalde dansen opleggen, wat te vergelijken valt met wat gebeurde begin de 20ste eeuw. Men probeerde toen los te breken van de regels en de strikte danspassen die het klassiek ballet oplegden. Zo probeerde men vaker en vaker de eigen dansideeën uit te voeren en brak men los van de klassieke kostumering. Zo trad men vaak op blote voeten op en droeg men kledij die weinig tot niks verhulde van het lichaam.

Het was op die manier dat men probeerde te rebelleren tegen de klassieke dansstijlen. Doordat men losbreekt van de regels en tracht de eigen ideeën toe te passen kan men zich vrij en relaxed begeven op de dansvloer. De eigen interpretatie maakt de kans op plankenvrees of zenuwen vrijwel nihil aangezien men weet dat wat men doet, niet noodzakelijk door iemand anders kan bekritiseerd worden. Wat men doet is geheel door zichzelf en uit zichzelf naar voor gebracht.

De stijl die men gebruikt bij het modern dansen is dan ook niet vastgelegd en varieert van danser tot danser. Bij danslessen van deze danssoort probeert men de leerlingen dan ook aan te sporen om hun gevoelens en stemming te gebruiken bij het uitvoeren en uitvinden van hun eigen danspasjes. Daarom dan ook dat het niet ongewoon is dat de dansers van het modern dansen vaak hun eigen danspasjes gebruiken in plaats van reeds bestaande patronen waarop men kan dansen. Het is vaak een mengeling van de beide die een geheel complete dans tot stand brengen. In tegenstelling tot het ballet waar men probeert zo licht mogelijk te blijken, zodat men als het ware door de lucht kan zoeven en springen, probeert het modern dansen zich te focussen op het gebruik van het lichaamsgewicht om de dans te versterken. Zo zijn vallen met opzet vaak een deel van de dans die men uitvoert. Men breekt los van de verplichte rechte vorm van het lichaam die bij het klassiek ballet zeer typerend is. Moderne dansers zijn daarom niet noodzakelijk tegen het gebruik van klassieke danspassen uit het ballet, maar zijn eerder tegen het verplicht verbruik ervan.