Freestyle dansen is eigenlijk een dansvorm die zich kan voordoen bij eender welke dansstijl, al zijn er natuurlijk enkele uitzonderingen. Het concept bestaat er uit dat men zonder enige choreografische voorbereiding ter plaatse een dans opvoert. Men kan dit dus enkel doen bij dansen waar er geen strikte manier is waarop men moet dansen. Een dansvorm waarbij er strikt vastgelegde patronen of danspassen zijn, zoals de wals, kan dus niet plots overgaan in een andere dansvorm of met een reeks danspassen die niet in het danspatroon van die dans liggen. Hoewel men dan zou denken dat er in het algemeen een zeer grote vrijheid is voor de dansers die Freestyle dansen beoefenen is het tegendeel echter waar. Zij mogen er dan wel over beschikken, ze passen die vrijheid zeer zelden toe. Freestyle dansers beperken zich vaak tot eenzelfde dansstijl om het allemaal wat gemakkelijk te houden en om er niet voor te zorgen dat de twee gebruikte stijlen te ver uiteen liggen.

Bij Freestyle dansen gaat het er dan ook om zich los te breken van de vaste routines die bepaalde dansen hebben zodat men zich vrij kan ontplooien en voorstellen in de dans die men leuk vindt. De danspassen worden dan ook ter plekke verzonnen en uitgevoerd, want dit is het basisprincipe van het Freestyle dansen. Men moet ter plaatse en zonder enige vorm van voorbereiding een dans uitvoeren. Dit is niet enkel een enorme uitdaging maar levert vaak enorm veel onverwachte taferelen op. Het is dit dat de dans zo uniek en speciaal maakt en uiteraard ook interessant naar een zeer groot publiek toe.

In de lokale dansscholen heeft U steeds meer kans om een opleiding te vinden die deze stijl aanleert. Toch is het een eerder abstracte vorm van dansen, aangezien men geen echte technieken bezit. Men kan het eerder zelf aanleren wanneer men al enige ervaring heeft met tal van andere dansvormen.