Blessures zijn bij bepaalde sporten de dooddoeners van carrières, aangezien ze permanente schade kunnen aanrichten alsook langdurige periodes van rust inlassen, waardoor de vorm en de conditie sterk aangetast kan worden. Ook bij het dansen kunnen blessures opgelopen worden die een zekere invloed kunnen hebben op Uw danscarrière of verloop. Zo kunnen bepaalde blessures, zoals een verstuikte voet Uw complete voortgang stilzetten, aangezien dit even de tijd vraagt om te genezen. Sommigen proberen alsnog in conditie te blijven door oefeningen te doen die geen belasting vergen van de voet. Toch is het vaak een poging die de moeite niet waard is aangezien de voeten een essentieel onderdeel zijn van het dansen.

Verder zijn er nog de klassieke beenbreuken of breuken aan de voeten of tenen, die het plezier van het dansen voor een tijdje kunnen stopzetten. Laat dit U echter niet ontmoedigen, want voor U het weet bent U terug op de been en klaar voor de dansvloer. Blijf in ieder geval contact houden met Uw dansleraar zodat deze over de mogelijkheid beschikt Uw dansprogramma aan te passen qua intensiteit zodat U niet snel zal kunnen hervallen in een eerder opgelopen blessure. Vaak onderschat men dergelijke blessures en probeert men alsnog te dansen, wat vaak kan leiden tot situaties waar erge schade aan de beenderen of het lichaam wordt opgelopen.

Een blessure oplopen kan vrij onbewust gebeuren tijdens een bepaalde beweging of bij een extra belastende positie. Wat men vaak ontziet is dat het schoeisel hier een belangrijke rol bij kan spelen. Schoenen die niet bedoeld zijn om mee te dansen kunnen een blessure uitlokken of verwondingen aan de voeten veroorzaken die voorkomen konden worden door het dragen van gepaste schoenen. Zo kunnen schoenen die niet voorzien zijn van antislipmateriaal leiden tot het uitglijden bij snelle bewegingen op de dansvloer wat natuurlijk kan leiden tot onschuldige verwondingen tot breuken toe. Let er dus op dat U over gepast materiaal geschikt.

Wanneer U een blessure heeft opgelopen is het vaak een eerder saaie periode, zeker als U een actieve danser bent. Blijf in ieder geval niet bij de pakken zitten en blij contact opnemen met Uw mentor. Deze kan U alsnog de nodige danspasjes tonen en helpen bij de overgang van genezing naar het terug beginnen dansen. In extreme gevallen bestaat het risico dat U een blessure oploopt die blijvende schade aanricht, waardoor U niet meer of weinig meer zal kunnen dansen. Voorzichtigheid is dus ook hier aangewezen, de kleinste dingen kunnen een grote verandering in gang zetten die U liever vermijdt.