Een volksdans die voor vrijwel iedereen bekend is en die men ook vaak stereotypisch toewijst aan de Nederlandse bevolking is uiteraard de klompendans. Deze volksdans die uiteraard op klompen wordt uitgevoerd is een van ’s Nederlands oudste en meest folkloristische volksdansen. Het werd voornamelijk gebruikt als vermaaksvorm bij folkloristische evenementen die begin 20ste eeuw razend populair begonnen te worden. Men denkt vaak om verkeerde redenen dat deze dans is ontstaan in Nederland, wat echter deels waar is, maar men beoefende deze dans ook in andere delen van de Lage Landen in tegenstelling tot wat men denkt. Het is echter doordat men klompen altijd automatisch associeert met Nederland dat dit stereotiep beeld in leven wordt gehouden.

Vaak wordt de kledij bij deze dans afgebeeld als een boerenplunje of de klassieke Nederlandse kledij die bij het stereotiepe beeld naar voor komt. Men kan dit echter doen met eender welke vorm van kleding. Het is vooral voor de folklore en de cultuur dat men deze opvoert in de klassieke kledij.

De dans zelf wordt uitgevoerd op wat vaak een houten dansvloer is, doordat deze het best klinkt in combinatie met het gestamp van de houten klompen. Vaak zijn deze dansen een vorm van lijndansen waarbij men in groepen van een of meerdere rijen hetzelfde dansje opvoert. Het dansen zelf gebeurt vaak op de maat van de begeleidende muziek, waardoor er een soort maataccent tot leven komt die de bewegingen begeleidt en de muziek ondersteunt. Zo kan men klompendansen eigenlijk een beetje beschouwen als een verdoken vorm van tapdansen in zijn simpelste vorm. Doordat men op de maat van de muziek met de klompen stampt is het eigenlijk een soort van ondersteuning van de drum of trommel van de muziekbegeleiding.

Dat klompendansen nog zeker niet vergeten is, is een zeker feit. In 1987 werd er zelfs een ballet gemaakt voor klompendansers, genaamd Clogs. Dit werd gerealiseerd door de choreograaf Hans van Manen. Negentien jaar later werd er via dit ballet een poging gedaan naar een plaatsje in het Guinness Book of World Records. Er namen toen 475 klompendansers deel vanuit werkelijk alle delen van de wereld om het record neer te zetten. Zo ziet U maar dat deze danssoort helemaal niet uitgestorven is en dat men vandaag de dag nog altijd tracht deze dans in ere en in leven te houden. Het is tevens een leuke en makkelijk aan te leren dansstijl die eigen is aan de Nederlandse bevolking maar ook door tal van andere nationaliteiten uitgevoerd en beoefend wordt.