De Vlaamse volksdansen zijn zowat de dansen die eigen zijn aan Vlaanderen zonder enige invloed van buitenaf. Oorspronkelijk werden ze gedanst door de lagere klassen van de maatschappij maar vandaag de dag tracht men echter deze vroegere traditie te doen heropleven en over te brengen naar de moderne maatschappij. Het was in de vooral socialistische kringen dat men deze volksdansen uitvoerde en beoefende. Vendelzwaaien is een vaak uitgevoerde activiteit tijdens het uitvoeren van een Vlaamse volksdans. Aangezien deze vooral begin 20ste eeuw beoefend werden, wat eigenlijk vrij recent is tot ieders verbazing, hebben ze een korte maar krachtige geschiedenis die naarmate de jaren verstreken toch wat afgezwakt werd in populariteit. In het jaar 1935 echter, probeerde men de volksdans te doen heropleven, dit door de verloren dansen op te zoeken en terug in de belangstelling te plaatsen. De organisatie genaamd het Vlaams Instituut voor Volksdans en Volksmuziek, kortweg VIVO, stelde zich dit voor als doel. Aan het einde van de Tweede Wereldoorlog vond men de term volksdans echter een beetje misselijkmakend, met name door de nazipropaganda.

Doordat iedere streek wel ongeveer z’n eigen volksdans heeft is het vrij moeilijk om de allereerste en grondleggende volksdans uit Vlaanderen te situeren. Toch zijn er veel overeenkomsten tussen de vele verschillende dansen in Vlaanderen. Zo zijn er de typische kledij, het vendelen en uiteraard de volksmuziek die een grote rol speelt. In Vlaanderen is er, mede dankzij het Danspunt, een grote basis aan volksdansgroepen die zowel in eigen land als in het buitenland tal van opvoeringen geven zonder hierdoor de cultuur en de folklore van de dans te verliezen. Zij proberen op verschillende manieren het leven van waaruit de dans afstamt uit te beelden op een leuke en boeiende manier. Er zijn in Vlaanderen de laatste jaren steeds meer dansgroepen en dansscholen die de volksdans opnemen in hun curriculum, met name als doel de volksdans opnieuw te doen heropleven en te kunnen tonen aan het buitenland dat ook Vlaanderen beschikt over een dansgeschiedenis.