Volksdansen is de benaming voor iedere traditionele dans die uitgevoerd wordt en eigen is aan een bepaalde streek of land. Het is natuurlijk vanzelfsprekend dat deze gedanst wordt op traditionele liederen en muziek, zijnde de volksmuziek. In België en Nederland zijn deze dansen zeker niet uitgestorven en worden ze in bepaalde dorpen nog uitgevoerd op lokale feesten. Met name in Vlaanderen is de volksdans nog een gebruikelijk gebeuren dat de hele gemeenschap van een bepaalde streek of regio bijeenbrengt in een gezellige en traditionele sfeer. Dit was dan ook de oorspronkelijke bedoeling van deze dansstijl. Het is al sinds de Middeleeuwen een gebruik dat men toepaste tijdens lokale feesten, zijnde ofwel voor de lokale vorst, zij het voor een feestdag uit die regio.

Vandaag de dag zijn volksdansen nog altijd deel van het aanbod dat door dansscholen wordt aangeboden. Hierin bestaan dan ook enorm ruime categorieën die zich strekken van Europese volksdansen tot lokale volksdansen, maar ook tot Afrikaanse volksdansen en Aziatische dansen. Hoe dan ook is de volksdans een traditioneel gebeuren die zeker overgeleverd kan worden aan de jeugd. Een niet te vergeten bekende dansgroep die al jaren optreedt en een enorm succes kent is Lord of the Dance, onder begeleiding van Michael Flatley. Deze kenmerkt zich door het uitvoeren van volksdansen en dergelijke met rijen van mensen. Zij voeren dan ook de linedance uit, een moderne variant van de volksdans die een enorm succes kent, mede door de shows die Flatley heeft georganiseerd en gechoreografeerd.

De stijl van het volksdansen is afhankelijk en verschillend van regio tot regio. Het is hoe dan ook leuk om, alvorens zich in te schrijven voor een bepaalde soort, zich op de hoogte te brengen van de bewegingen en dergelijke. Zo kan men van elke danssoort wel een goed beeld krijgen van het verloop van de lessen en welke bewegingen men hierdoor zal kunnen aanleren en aanwenden tijdens een opvoering. Vrijwel elk dorp zal een lokale groepering hebben die deze volksdansen coördineert op festiviteiten in de regio.